Publicerad 2022-02-25

Hur nyttjar unga utan utbildning eller arbete socialförsäkringen?

ISF har inlett en studie av om i vilken utsträckning unga personer som inte har fullständiga betyg från grundskolan och unga som varken arbetar eller studerar nyttjar socialförsäkringen. Studien är egeninitierad.

Kunskapen om i vilken utsträckning det finns ett samband mellan att ha ofullständiga betyg från grundskolan och att nyttja olika socialförsäkringsförmåner är begränsad. Även kunskapen om i vilken utsträckning unga som varken arbetar eller studerar nyttjar olika socialförsäkringsförmåner är mycket begränsad.

En kartläggning av vilket stöd de unga som har ofullständiga betyg från grundskolan och de unga som varken arbetar eller studerar får från socialförsäkringen, kan bidra med kunskap som kan vara viktig för att utforma socialförsäkringen så att rätt personer får rätt stöd. Kartläggningen ska kunna utgöra grund för att på sikt göra djupare analyser av hur utbildningsnivån påverkar sannolikheten att nyttja olika förmåner inom socialförsäkringen.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.