Publicerad 2021-04-26

Uppdrag att analysera arbetsskadeförsäkringen avseende covid-19

ISF har fått i uppdrag av regeringen att analysera om covid-19 bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen i fler situationer än i dag.

Arbetsskadeförsäkringen kan ge ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet. Sedan april 2020 omfattar arbetsskadeförsäkringen i vissa fall covid-19 som arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken. Det innebär att en person som har smittats vid arbete i en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där hon eller han har behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande kan få rätt till förmåner inom arbetsskadeförsäk­ringen.

Mot bakgrund av att covid-19 är allmänt spridd i samhället påverkas situationen för fler yrkesgrupper. Regeringen vill därför utreda om covid-19 ska anses som arbetsskada i fler situationer än nuvarande bestämmelser och ger därför Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att överväga åtgärder samt bedöma konsekvenserna av dessa.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 26 april 2021.