Publicerad 2021-09-23

Möjligheter att gå i pension tidigt – en internationell jämförelse

ISF har fått i uppdrag av regeringen att se över vilka möjlighet andra jämförbara länder erbjuder för tidig pensionsavgång.

ISF ska sammanställa en jämförande översikt över på vilka sätt det finns möjlighet i andra jämförbara länder att kunna gå i tidig pension. Vidare ska ISF jämföra vilka effekter och drivkrafter som uppstår i de olika systemen. Slutligen ska ISF välja ut några exempel och analysera dess effekter samt även analysera dem i relation till det svenska systemet.

Uppdraget ska redovisas senast den 23 september 2021.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.