Publicerad 2022-01-27

Dålig pensionskunskap och låg arbetsmarknadsanknytning som förälder – en delförklaring till mer ojämställda pensioner?

ISF analyserar sambandet mellan kvinnors och mäns kunskap om pensionssystemet och deras arbetsmarknadsanknytning som föräldrar. Studien är egeninitierad.

En individs pensionskapital är i grova drag beroende av två faktorer. Den första är individens arbetsmarknadsanknytning, eftersom pensionen byggs upp enligt livsinkomstprincipen. Den andra är kunskapen om hur pensionssystemet påverkar den framtida pensionen. Syftet med studien är att undersöka om skillnader mellan mäns och kvinnors pensionsinkomster kan förklaras utifrån dessa två faktorer.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.