Publicerad 2021-11-30

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

ISF genomför en granskning av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Granskningen genomförs enligt uppdrag av regeringen.

Den 1 juli 2018 trädde en reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete i kraft. ISF har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera reformen.

Granskningen har två delsyften. Ett delsyfte är att följa upp och utvärdera om arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket efterlever reformen. Granskningens andra delsyfte är att följa upp och utvärdera om reformen har gjort det möjligt för fler individer att återgå i arbete tidigare.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.