Om oss

ISF Sverige AB
Tjänsterna för rabatterade tidningsprenumerationer tillhandahålls av ISF Sverige AB. Bolaget är dotterbolag till Ingenjörsamfundet som är helägt av de fem fackförbunden Unionen, Vision, ST, Försvarsförbundet och Finansförbundet.

Tanken med tidningskiosken är att ge en god medlemsservice, samt att leverera medlemsnytta till fackförbundens medlemmar. Att samla medlemsförmåner inom tidningsområdet på ett och samma ställe, samt att på ett bra och tydligt sätt möjliggöra beställningar är också idén med denna tjänst.

Våra samarbetspartner, som är olika tidningsförlag runt om i landet, har hjälpt oss att ta fram så bra förmåner som möjligt bland ett antal intressanta tidningar. Tanken är att det ska finnas tidningar för alla intressen, både privat, men också för arbetet.

Medlemmar som förbund är självklart välkomna att höra av sig till oss om det finns någon tidning som saknas i utbudet. Vi kommer ständigt leta efter nya samarbetspartner för att bredda utbudet än mer.

Hoppas ni kommer få nytta av denna tjänst!

ISF Sverige AB


Finn upp

Finn upp stärker tonåringars idékraft genom att de tränas i problemlösning, kreativitet och i att utveckla sina idéer till uppfinningar.

Elever undervisas i innovationsprocessen som kallas Uppfinnarresan. De får följa med på en resa med fem stationer: Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga. När resan är klar har de utvecklat egna uppfinningar som de kan tävla med i Finn upp, Sveriges största uppfinnartävling för unga.

Finn upp drivs av Ingenjörsamfundet och är till största del finansierat av Skolverket och sina ägare.