Årsredovisning

ISF ska varje år den 22 februari lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen beskriver resultatet av ISF:s verksamhet och består av två delar, dels en resultatredovisning, dels den finansiella redovisningen.