Vår historia

Utsikt från ISF:s lokaler i Göteborg.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har funnits sedan 2009.

Det första initiativet till att bilda ISF togs av regeringen i budgetpropositionen för 2007, med anledning av att den tidigare tillsynsmyndigheten (Riksförsäkringsverket) och tillsynsobjekten (de allmänna försäkringskassorna) hade gått upp i samma myndighet. Regeringen ansåg att Försäkringskassan inte bör utöva tillsyn över sig själv och att det var angeläget att rättssäkerheten och effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen kontinuerligt granskas.

I mars 2007 tillsatte därför regeringen en särskild utredare för att göra en översyn av tillsynen inom socialförsäkringsområdet. Utredningen lämnade ett betänkande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i vilket inrättandet av ISF föreslogs och i slutet av 2008 togs beslutet att bilda myndigheten. I april 2009 anställdes ISF:s första generaldirektör, Per Molander, som också fick i uppdrag att bygga upp myndigheten. ISF startade sin verksamhet den 1 juli 2009.

ISF:s kontor låg från början i Stockholm. I januari 2018 meddelade regeringen att myndigheten omlokaliseras från Stockholm till Göteborg. Omlokaliseringen var helt genomförd 1 augusti 2019. Sedan 15 juni 2020 är Eva-Lo Ighe generaldirektör för ISF.

Lista över ISF:s generaldirektörer:

Per Molander (2009–2016)
Maria Hemström Hemmingsson (2016–2018)
Catarina Eklundh Ahlgren (tf. 2018–2019)
Marie Seijboldt (tf. aug 2019–april 2020)
Ola Leijon (tf. april 2020–juni 2020)
Eva-Lo Ighe (sedan juni 2020)

Information om ISF:s uppdrag

Arbeta som utredare på ISF