Vetenskapliga publikationer

Vaez M, Leijon O, Wikman A, Nord T, Lidwall U, Wiberg M, Alexandersson K,
Gonäs L
Publicerad i: Scandinavian Journal of Public Health 2020;48:144-154länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gustafsson Per
Publicerad i: Research on Aging 2018, vol. 40(7): 623-644länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjögren Lindquist G, Säve-Söderbergh J
Publicerad i: Ekonomisk debatt nr 4, 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lundin A, Leijon O, Vaez M, Hallgren M, Torgén M.
Publicerad i: Scandinavian Journal of Public Health, 2017:45:350-356länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leijon O, Balliu N, Lundin A, Vaez M, Kjellberg K, Hemmingsson T.
Publicerad i: American Journal of Industrial Medicine 2017:60:121-130länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granqvist N, Hägglund P, Jakobsson S
Publicerad i: Empirical Economics 2017:52:1271-12880länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lundin A, Kjellberg K, Leijon O, Punnett L, Hemmingsson T
Publicerad i: Journal of Occupational Rehabilitation 2016:26:195-203länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallberg D, Johansson P, Josephsson M
Publicerad i: Journal of Health Economics, Vol. 44, Dec 2015, pp. 274–285länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laštovková A, Nakládalová M, Fenclová Z, Urban P, Gaďourek P, Lebeda T, Ehler E, Ridzoň P, Hlávková J, Boriková A, Kuijer PP, Bátora I, Scholz-Odermatt SM, Moldovan H, Godderis L, Leijon O, Campo G, Vaněčková M, Bonneterre V, Jasna Stikova E, Pelclová D
Publicerad i: Central European Journal of Public Health 2015:23:244–251länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallberg D, Johansson P
Publicerad i: Ekonomisk debatt, nr 5 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karnehed N, Rasmussen F, Modig K
Publicerad i: J Epidemiol Community Health. 2015 Jun. 69(6):563-7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leijon O, Josephson M, Österlund N
Publicerad i: BMC Public Health 2015:30:380länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andersson C, Cohen Birman M
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 2/2015 (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leijon O, Josephson M, Österlund N
Publicerad i: Scand J Public Health. 2015:43:44-51länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gunnarsson K, Larsson M, Persson Schill H, Josephson M.
Publicerad i: Small Enterprise Research, 2014:21:229-237länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallberg D
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 8/2014 (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PerOla Öberg, Martin Lundin, Jonas Thelander
Publicerad i: Policy Studies Journal, 27 okt 2014, psj.12086länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österlund N
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 2/2014 (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leijon O, Lindahl E, Torén K, Vingård E, Josephson M
Publicerad i: Occupational and Environmental Medicine, 2014, 71:147–153länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Molander P
Publicerad i: Journal of Public Procurement, Vol. 14 Summer 2014 181-214

Enström Öst C
Publicerad i: Journal of Housing Economics Volume 23, March 2014, Pages 17–27länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kaltenbrunner Bernitz B, Grees N, Jakobsson Randers M, Gerner U, Bergendorff S
Publicerad i: Scandinavian Journal of Public Health. 2013. 41(Suppl 12): 3–26 (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hägglund P
Publicerad i: Empirical Economics, August 2013, Volume 45, Issue 1, pp 567-582länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hägglund P, Johansson P, Laun L
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 5/2013 (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Molander P
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 4/2013 (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enström Öst C
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt, 3/2013 (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Engström P, Hägglund P, Johansson P
Publicerad i: Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt 2/2013 (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Johansson B, Helgesson M, Lundberg I, Nordquist T, Leijon O, Lindberg P, Vingård E
Publicerad i: BMC Public Health 2012:12:845länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster