Granskningsplan

ISF tar varje år fram en granskningsplan som innehåller den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året. Den lämnas till regeringen den 1 februari varje år.

I granskningsplanen kan du läsa om de projekt som ISF planerar att genomföra, kort om bakgrunden och vilka frågor som kommer att granskas samt när rapporten planeras att publiceras. När ett projekt startats publiceras mer information om arbetet under pågående projekt, som du hittar i huvudmenyn.