Årsredovisning

ISF ska varje år den 22 februari lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen beskriver resultatet av ISF:s verksamhet och består av två delar, dels en resultatredovisning, dels den finansiella redovisningen. Samtidigt med årsredovisningen lämnar ISF också en årlig rapport om de viktigaste iakttagelserna under året. Den Årliga rapporten hittar du under Publikationer i huvudmenyn eller i menyn på denna sida.