Årlig rapport

I en årlig rapport samlar ISF varje år de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksamhetsåret.