Organisation

ISF är en myndighet under regeringen och rapporterar till Socialdepartementet. Myndighetens chef är generaldirektören.

På ISF arbetar ett 50-tal anställda med utbildning inom bland annat offentlig förvaltning, juridik, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. En tredjedel av medarbetarna har forskarutbildning.

Verksamheten är organiserad i fem enheter:

 • Enheten för barn och familj och tandvård
 • Enheten för varaktigt nedsatt arbetsförmåga och funktionsvariation
 • Enheten för tillfälligt nedsatt arbetsförmåga
 • Enheten för pensioner
 • Administrativa enheten

Kontaktuppgifter till respektive enhet

Eva-Lo Ighe är generaldirektör och chef för ISF.

Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Ledamöterna i insynsrådet förordnas av regeringen:

Caroline Högström, riksdagsledamot (M)
Ingemar Kihlström, riksdagsledamot (KD)
Jessica Rodén, riksdagsledamot (S)
Cecilia Stenbjörn, enhetschef
Eskil Wadensjö, professor

Korta fakta om ISF

 • ISF har omkring 50 medarbetare med hög kompetens inom socialförsäkringsområdet och utbildningsbakgrund inom bland annat offentlig förvaltning, juridik, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. En tredjedel av medarbetarna har forskarutbildning.
 • Medelåldern är 46 år.
 • Andelen kvinnor är 62 procent.
 • ISF rapporterar till Socialdepartementet.
 • Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 70 miljoner kronor.
 • Myndigheten startade sin verksamhet år 2009 i Stockholm och har sedan 1 augusti 2019 sitt säte i Göteborg, Lilla Bommen 1.