Organisation

ISF är en myndighet under regeringen och rapporterar till Socialdepartementet. Myndighetens chef är generaldirektören.

På ISF arbetar ett 50-tal anställda med utbildning inom bland annat offentlig förvaltning, juridik, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. En tredjedel av medarbetarna har forskarutbildning.

Verksamheten är organiserad i fem enheter:

 • Enheten för barn och familj och tandvård
 • Enheten för varaktigt nedsatt arbetsförmåga och funktionsvariation
 • Enheten för tillfälligt nedsatt arbetsförmåga
 • Enheten för pensioner
 • Administrativa enheten

Kontaktuppgifter till respektive enhet

Eva-Lo Ighe är generaldirektör och chef för ISF.

Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Ledamöterna i insynsrådet förordnas av regeringen.

Thomas Erhag, docent
Ingrid Esser, docent
Caroline Högström, riksdagsledamot (M)
Ingibjörg Jonsdottir, professor
Ingemar Kihlström, riksdagsledamot (KD)
Jessica Rodén, riksdagsledamot (S)
Cecilia Stenbjörn, enhetschef
Eskil Wadensjö, professor

Korta fakta om ISF

 • ISF har omkring 50 medarbetare med hög kompetens inom socialförsäkringsområdet och utbildningsbakgrund inom bland annat offentlig förvaltning, juridik, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. En tredjedel av medarbetarna har forskarutbildning.
 • Medelåldern är 46 år.
 • Andelen kvinnor är 62 procent.
 • ISF rapporterar till Socialdepartementet.
 • Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 70 miljoner kronor.
 • Myndigheten startade sin verksamhet år 2009 i Stockholm och har sedan 1 augusti 2019 sitt säte i Göteborg, Lilla Bommen 1.