Styrdokument

Regeringen beslutar om förutsättningarna för den enskilda myndighetens verksamhet genom instruktionen och regleringsbrevet.

Utöver detta finns flera generella regelverk om bland annat ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter. Mer om dessa finns att läsa på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare regeringsuppdrag utöver regleringsbrevet