Organisation

ISF är en myndighet under regeringen och rapporterar till Socialdepartementet. Myndighetens chef är generaldirektören.

På ISF arbetar ett 50-tal anställda med utbildning inom bland annat offentlig förvaltning, juridik, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. En tredjedel av medarbetarna har forskarutbildning.

Verksamheten är organiserad i fyra enheter:

  • Enheten för barn och familj, tandvårdsstöd och pensioner
  • Enheten för sjukfrånvaro och funktionsvariation
  • Enheten för övergripande studier och internationella frågor
  • Administrativa enheten

Kontaktuppgifter till respektive enhet

Eva-Lo Ighe är generaldirektör och chef för ISF.

Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Ledamöterna i insynsrådet förordnas av regeringen.

Katarina Brännström, riksdagsledamot (M)
Thomas Erhag, docent
Ingrid Esser, docent
Ingibjörg Jonsdottir, professor
Björn Petersson, riksdagsledamot (S)
Cecilia Stenbjörn, enhetschef
Eskil Wadensjö, professor
Solveig Zander, riksdagsledamot (C)

Korta fakta om ISF

  • ISF har omkring 50 medarbetare med hög kompetens inom socialförsäkringsområdet och utbildningsbakgrund inom bland annat offentlig förvaltning, juridik, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. En tredjedel av medarbetarna har forskarutbildning.
  • Medelåldern är 45 år.
  • Andelen kvinnor är 60 procent och andelen män är 40 procent.
  • ISF rapporterar till Socialdepartementet.
  • Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 70 miljoner kronor.
  • Myndigheten startade sin verksamhet år 2009 i Stockholm och har sedan 1 augusti 2019 sitt säte i Göteborg, Lilla Bommen 1.