Pågående rekryteringar

Här kan du följa var i processen våra pågående rekryteringar befinner sig.

Enhetschef med erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete

Urval och intervjuer pågår.