Avslutade rekryteringar

När en rekrytering är avslutad offentliggörs den på ISF:s officiella anslagstavla på Lilla Bommen 1, plan 7.

Chef med ansvar för utvecklingsfrågor

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 21 september 2021.

Tillfällig anställning som myndighetsjurist

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 23 juni 2021.

Utredare med mycket goda kunskaper i kvantitativ analys

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 7 juni 2021.

Sommarjobb - Utredare med goda kunskaper om möjligheterna att gå i pension tidigt i europeiska länder

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 21 maj 2021.

It-tekniker

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 6 maj 2021.

Kommunikatör

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 22 april 2021.

Utredare med mycket goda kunskaper om pensionssystemet

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 15 april 2021.

Enhetschef med erfarenhet av kvalificerad analys- eller utredningsarbete

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 9 april 2021.

Utredare med mycket goda kunskaper om statistisk analys av individdata inom sjukförsäkringen

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 18 februari 2021.

Utredare med praktisk erfarenhet av utvärdering av samverkan

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 12 februari 2021.

Utredare med mycket goda kunskaper om sjukförsäkringen

Rekryteringen är avslutad. Respektive besked har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 22 december 2020, 27 januari 2021 samt 1 februari 2021.

HR-ansvarig

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 22 januari 2021.

Utredare med goda kunskaper om pensionssystemet

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 1 december 2020.

Utredare med mycket goda kunskaper om assistansersättning

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 25 november 2020.

Utredare med mycket goda kunskaper om pensionssystemet

Rekryteringen är avbruten och avslutad.

Utredare med goda kunskaper om socialförsäkringen och samordningsförbund

Rekryteringen är avslutad. Beskedet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 18 juni 2020.