ISF Rapport Publicerad 2025-12-30

Försäkringskassans samordningsuppdrag i sjukförsäkringen

ISF ska granska hur Försäkringskassan centralt styrt samordningsuppdraget över tid och hur detta påverkat Försäkringskassans förutsättningar att bidra till att arbetsgivare samt hälso- och sjukvården genomför aktiviteter som begränsar sjukfrånvaron.

Hälso- och sjukvården och arbetsgivarna spelar en central roll i både sjukskrivning och rehabilitering. Men det är Försäkringskassan som har ansvaret att samordna deras och andra rehabiliteringsaktörers insatser så att den försäkrade kan återgå i arbetet.

Reglerna för Försäkringskassans samordningsuppdrag har i stora delar varit desamma under lång tid. Försäkringskassans fokus på och arbete med samordningsuppdraget har däremot varierat över tid, bland annat i förhållande till bedömning av rätten till ersättning och utbetalning av sjukpenning.

Återigen ökar sjukskrivningarna. Behovet av samordning och rehabilitering betonas både från politiskt håll och från Försäkringskassans sida. Vi ser därför att det är angeläget att kartlägga och analysera hur Försäkringskassans övergripande styrning av samordningsuppdraget har förändrats över tid och vilka förutsättningar det gett att begränsa sjukfrånvaron.