ISF Rapport Publicerad 2024-05-22

Regionala skillnader i föräldrars betalda och obetald föräldraledighet

ISF ska redovisa hur föräldraledigheten används runt om i Sverige.

Redovisningen syftar till att ge en översiktlig bild av regionala skillnader i hur mammor och pappor kombinerar betald och obetald föräldraledighet under barnets första två år.

Rapporten kommer att redogöra för hur det ser ut inom olika län och inom olika kommuner.

Rapporten planeras att publiceras i maj 2024.

Redovisningen är en del av ett större projekt om betald och obetald omsorg om barn. Den första rapporten Vilka föräldrar använder obetald föräldraledighet? Öppnas i nytt fönster. som publicerades i november 2023, undersökte hur olika grupper av föräldrar, sett till inkomst, utbildning och om föräldrarna är inrikes eller utrikes födda, kombinerar betald och obetald ledighet.