Kontaktuppgifter till alla medarbetare

Här kan du få kontakt med personer som arbetar på ISF.

Generaldirektör

Namn

Titel

Telefon

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

010-174 15 00

Juridik

Namn

Titel

Telefon

Anna Samuelsson

Chefsjurist

010-174 15 23

Malin Albertsson

Myndighetsjurist

010-174 15 31

HR

Namn

Titel

Telefon

Caroline Carlsson

HR-ansvarig

010-174 15 17

Administrativa enheten

Namn

Titel

Telefon

Annika Stegarp Perman

Administrativ chef

010-174 15 25

Johan Eklund

IT-ansvarig

010-174 15 20

Linda Jacobsson FogelqvistAdministratör

010-174 15 07

Catherine Lavér

Kommunikatör010-174 15 70
Nils MannerbyController

010-174 15 24

Sofija Prtenjača

Registrator

010-174 15 04

Tommy Rosenlöf

IT-tekniker

010-174 15 22

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

010-174 15 57

Enheten för barn och familj och tandvård

Namn

Titel

Telefon

Sofie Cedstrand

Enhetschef

010-174 15 64

Andrea Berggren (ej i tjänst)

Utredare

010-174 15 87

Geoffrey Bogaert

Utredare

010-174 15 47

Madelene Bougas Lööf

Utredare

010-174 15 27

Lisa Carlsson

Utredare

010-174 15 84

Ottilia Eriksson

Utredare010-174 15 44
Sandra Engelbrecht

Utredare

010-174 15 65

Susanne Fahlén

Utredare

010-174 15 32

Ina Hyltegren

Utredare

010-174 15 26

Sonja Nikolovska

Utredare

010-174 15 68

Albin Palmqvist

Utredare

010-174 15 79

Enheten för varaktigt nedsatt arbetsförmåga och funktionsvariation

Namn

Titel

Telefon

Dan Ljungberg

Enhetschef (stf. GD)

010-174 15 21

Lena Almvik Gombor

Utredare

010-174 15 90

Olle Bertilsson

Utredare

010-174 15 73

Leif Ericsson

Utredare

010-174 15 39

Andreas Ivarsson

Utredare010-174 15 89
Ann-Christin Jans

Utredare

010-174 15 08

Cecilia Oldertz

Utredare

010-174 15 61

Helena Poirier

Utredare

010-174 15 56

Ossian von Friesen

Utredare

010-174 15 58

Hanna Westgård (ej i tjänst)

Utredare

010-174 15 82

Enheten för tillfälligt nedsatt arbetsförmåga

Namn

Titel

Telefon

Elin Sundberg

Enhetschef

010-174 15 80

Pererik Bengtsson

Utredare

010-174 15 30

Linda Capretti

Utredare

010-174 15 53

Louise Grönqvist

Utredare

010 174 15 48

Maria Gustavson

Utredare

010-174 15 55

Josefine Heinevik (ej i tjänst)

Utredare

010-174 15 58

Hona Hawre (ej i tjänst)

Utredare

010-174 15 41

Jens Karlsson

Utredare

010-174 15 76

Kristian Persson Kern

Utredare

010-174 15 63

Cecilia Udin

Utredare

010-174 15 42

Enheten för pension

Namn

Titel

Telefon

Måns Nerman

Enhetschef

010-174 15 34

Annika Augot

Utredare

010-174 15 88

Mats Bengtsson

Utredare

010-174 15 67

Per Gustafsson

Utredare

010 174 15 77

Stefanie König

Utredare

010-174 15 33

Louise Malmgren

Utredare

010-174 15 51

Arvid Sondén

Utredare

010-174 15 72

Jenny Säve Söderbergh

Utredare

010-174 15 18