Praktisera hos oss

Är du intresserad av utredningsarbete med inriktning på socialförsäkringsfrågor och befinner dig i slutet av din utbildning? Då kan du söka praktik hos oss på ISF.

Som praktikant deltar du i arbetet med våra utredningar och remisser, i våra ordinarie möten och metod- och kunskapsseminarier och i besök på andra myndigheter och Regeringskansliet.

Målsättningen är att ge dig erfarenhet av hur en gransknings- och tillsynsmyndighet fungerar i samhället och i förhållande till aktuella frågor inom politikområdet och att få möjlighet att utveckla de kunskaper som du tillgodogjort dig i utbildningen.

Du befinner dig i slutet av en utbildning på magister- eller masternivå och ska göra praktik inom ramen för utbildningen.

Praktiken ska ingå som en del av din utbildning med rätt till studiestöd och bör motsvara ungefär en termins studier, men vi kan även överväga kortare praktikperioder.

För frågor om praktiken eller om du vill göra en intresseanmälan är du välkommen att kontakta registrator@isf.se.

Om du vill göra en intresseanmälan: Bifoga ett personligt brev där du berättar varför du vill göra praktik vid ISF och ett CV.

Läs mer om GDPR och hur vi behandlar personuppgifter